EshaBase TK40

EshaBase TK40 is een dampdrukverdelende laag met extra partieel aangebrachte thermisch activeerbare Thermstrepen. EshaBase TK40 wordt toegepast als eerste laag in een meerlaags bitumen dakbedekkingsysteem en kan ongeacht de buitentemperatuur onder alle omstandigheden probleemloos worden toegepast bij nieuwbouw en renovatie.

Op EshaBase TK40 kan zowel EshaGum als EshaFlex gebrand worden.

Voor toe te passen dakbedekkingsystemen zie KOMO attest

 

Terug naar Icopal