Voorwaarden DakCent Actie

1. Verstrekking DakCenten:

Per order > € 100,00 en < € 250,00 wordt één DakCent verstrekt.

Per order > € 250,00 en < € 500,00 worden twee DakCenten verstrekt.

Vanaf iedere € 500,00 wordt één DakCent extra per € 500,00 verstrekt, tot een maximum van 25 DakCenten per order.

Genoemde bedragen zijn excl. B.T.W.

2. De administratieve verantwoording geschiedt door het aantal verstrekte DakCenten op de orderbon te vermelden onder het daarvoor bestemde artikelnummer. De uitgegeven DakCenten blijven te allen tijde eigendom van DakCenter Nederland B.V.

3. De DakCenten kunnen uitsluitend worden ingeleverd voor vastgestelde cadeaus en niet worden ingewisseld tegen contant geld.

Deze cadeaus staan vermeld op de website: https://www.dakcenter.nl en het daarvoor vereiste aantal DakCenten kunt u navragen bij uw vestiging. Wijzigingen voorbehouden.

4. De actie start op 1 oktober ’08 voor onbepaalde tijd. De DakCenters behouden zich het recht voor om op ieder willekeurig tijdstip de voorwaarden c.q. cadeaus te wijzigen of de actie te beëindigen.

5. De DakCenten moeten worden ingeleverd bij de betreffende DakCenter vestiging.

Dit kunnen zijn: plastic DakCenten of eventuele tegoedbonnen.

Facturen waarop DakCenten staan vermeld gelden niet als DakCenten.

Het inleveren dient vergezeld te gaan van een daarvoor bestemd formulier.

Dit formulier wordt ingevuld door de DakCenter vestiging en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden en vervolgens worden ingeleverd door de vestigingsleider bij de administratie, waarna binnen vier weken het gevraagde cadeau, met in achtneming van punt 4, door de DakCenter vestiging zal worden uitgegeven.

6. Uitsluitend als actieve debiteur bij de betreffende DakCenter vestiging ingeschreven bedrijven mogen deelnemen aan deze actie.

7. Het is een deelnemer aan de actie niet toegestaan om DakCenten weg te geven of te verhandelen aan andere partijen.

8. Het aantal ingeleverde DakCenten dient in overeenstemming te zijn met het aantal dat door de DakCenter vestiging aan de deelnemer is verstrekt.

9. Om in aanmerking te komen voor een cadeau, dient het volledige aantal DakCenten gespaard te zijn. Cadeaus kunnen worden besteld met uitsluitend gespaarde Dakcenten. Deelbetaling is dan ook niet mogelijk.

10. Om in aanmerking te komen voor een cadeau, dient het betreffende bedrijf op wiens naam een cadeau wordt aangevraagd, te hebben voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens de betreffende DakCenter vestiging.

11. Het is aan de DakCenter vestiging om te bepalen of er rechtmatig is deelgenomen aan de actie.

12. De DakCenter vestiging is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van DakCenten en of beschadiging/vermissing van cadeaus tijdens verzending.

13. DakCenter geeft geen garantie op de cadeaus.

14. De DakCent heeft geen vaste waarde en vertegenwoordigt geen vast geldbedrag. DakCenter bepaalt hoeveel dakcenten een cadeau waard is. Wijzigingen voorbehouden.

 

Bent u gëinteresseerd in een van onze producten of heeft u een een vraag?
Stel uw vraag via ons
Contactformulier